Home
go back
 

Skifte av batteri

Du kan ta av lokket på MyLock med neglene eller ved å dreie en skrutrekker 
i åpningen i bunnen av låsen. Du kan evt. bruke fingrene til å forsiktig løsne 
lokket i hjørnene.

My Lock -låget -løsnes -med -skruetrækker -ill
 


 

Batteri -istætningsill

Skru ut de 2 små skriene i batteriholderen, og sett inn alle 4 batterier
med plussiden vendt oppover.
Skru fast holderen igjen. Nå vil LED-pæren lyse i 10 sekunder.

Merk: Denne LED-pæren er den eneste som lyser opp når holderen er satt på plass.

 


 

Når lokket skal klikkes på plass, skal tappen være øverst i venstre hjørne 
i forhold til åpningen i bunnen av låsen.

Låget -sættes -forsigtigt -på -ill

verktøy til montering Inkluderingstilstand