Home
go back
Choose topic  

App-innstillinger

Trykk på meny-symbolet og deretter 
på knappen App-innstillinger for å 
endre de forskjellige App-innstillingene.


Menu _App -indstillinger -screen

Merk at funksjonene Auto unlock og
Bank-på-lås-opp krever at iBeacon er på.
Du finner mer informasjon under
Endring av Bluetooth-innstillinger.

App -indstillinger -screen (1)

 

 Ingen låsefunksjon:
slår av både Auto unlock og Bank-på-lås-opp
slik at ingen av de 2 er valgt.

Ingen -låsefunktion

 


 

Auto unlock-funksjoner:
Du kan blant annet velge at låsen din

skal brukes manuelt mellom hver

automatiske opplåsning eller at du blir varslet

hver gang Auto unlock låser opp døren din.


Auto -unlock -funktioner

 Bank-på-lås-opp-funksjoner:
Bank-på-lås-opp innenfor rekkevidde 
gir deg beskjed om du er nærme nok til 
å aktivere låsen ved å banke på
mobilen din.

Bank-på-lås-opp-antall forteller deg
nøyaktig hvor ofte denne funksjonen er
brukt.


Bank -på -lås -op

 Varslinger:
Her kan du finne påminnelsene du 
har fått fra MyLock-serveren. Det kan være
oppdateringen til appen, forskjellige beskjeder
angående dine nøkler eller loggfiller.


Notifikationer -screen

endring av innstillinger