Home
go back
 

Slette en bruker

For å slette en bruker klikker du på "bruker" i toppmenyen.

Ny -bruger (1)

 


 

Listen over brukere åpnes, og for å slette en bruker klikker du på papirkurvsymbolet
lengst til høyre i listen, ved siden av brukeren du ønsker å slette.


Bruger -liste -delete -bruger (2)

 


 

 

Nå vil en advarsel spørre deg om du virkelig vil slette brukeren.
Klikk på Ja hvis det er det du vil.

Slet -advarsel

Nå er Kim slettet fra listen din.

Endre brukergruppe Slette en brukergruppe