Home
go back
 

Opprett bruker

På login.mylock.dk kan du styre dine kontoopplysninger, 
dine brukerprofiler, låsene og smarttelefonene dine og knytte
dine MyLocks til forskjellige brukere.

Klikk på denne koblingen for å komme til siden: login.mylock.dk

Hvis du ikke har opprettet en brukerprofil allerede,
laster du ned Danalocks smarttelefonapp,
enten på App Store eller Google Play, og deretter følge 
"
Oprett bruker-veiledningen" i app-avsnittet i denne veiledningen.

Logge på