Home
go back
 

Tilgang til låsens innstillinger

For å endre låseinnstillingene
åpner du MyLock-menyen.

Dette gjør du ved å sveipe nøkkelsymbolet 
fra høyre til venstre med fingeren din.

Trykk på det midterste av de 3 symbolene.

Swipe -til -indstillinger -screenTrykk på hengelåssymbolet

Nå kan du endre forskjellige innstillinger
for lås, batteri og Bluetooth.

Endring av låsens innstillinger