Home
go back
 

Brukerroller

Formålet med rettighetssystemet for brukere er å gi brukere
muligheten til å opprette tilpassede rettigheter basert
på deres individuelle behov. 

det kan for eksempel være at du vil ha en person
til å holde et øye med brukeren av dine e-nøkler, og styre og
finjustere de forskjellige tillatelsene de har. Det gjøres ved å
gi denne personen rollen som "overvåker" og "låsesmed".
Samtidig forhindres personen i å ha tilgang til andre
funksjoner som ikke samsvarer med de gitte rollene.

 

bruker roller:

Administrator
Telefontekniker
Låsesmed
Planlegger
HR-ansvarlig
Overvåker
Bruker

 

Administrator
En administrator har tillatelse til:


Telefontekniker
En telefontekniker har tillatelse til:


Låsesmed
En låsesmed har tillatelse til:

Til motsetning fra alle andre brukerroller, inkl. administratoren,
har låsesmeden også muligheten til å endre
låseinnstillinger og konfigurasjoner.

HR-ansvarlig
En hr-ansvarlig har tillatelse til:

 

Planlegger
En planlegger har tillatelse til:

 

Overvåker
En overvåker har tillatelse til:

 

Bruker
En bruker har tillatelse til:

Lese egne brukeregenskaper

Opprette en ny bruker Endre bruker