Home
go back
 

Få batteristatus

For å få din MyLocks batteristatus
åpner du nøkkelmenyen.

Dette gjør du vet å sveipe nøkkelsymbolet
fra høyre til venstre med fingeren din.

Trykk på det midterste av de 3 symbolene.

Swipe -højre (1)


Velg det midterste symbolet på nytt
for batteristatus:


Indstillinger -screen


Nå får du opplyst batteriets strømstatus
ved hjelp av den grønne stolpen.
Jo lenger den går mot høyre, jo mer
strøm er det i batteriet på låsen.

Med funksjonen Alarm-timer kan du
angi din MyLock-app til å advare deg
i god tid før batteriene i låsen utlades.

 

Batteri -screen

Lås / Lås op