Home
go back
 

Endring av låsens innstillinger

Her har du mange muligheter for å endre
låsens forskjellige innstillinger.

Lås -indstillinger -screen (1)

Låsinnstillinger

Tilstand: 
Velg mellom normal eller strømsparende.

Retning: 
Velg om låsen skal vri med eller mot klokken.

Vridningsgrader:
Velg hvor mange grader låsen din skal vris rundt 
for å låse døren eller låse opp døren.

Selvlåstid:
Angi hvor mange sekunder det skal gå etter
du har låst opp døren før din MyLock automatisk
låser den igjen.

Hastighet:
Bestem hvor raskt motoren i din MyLock vrir
låsen i døren. Langsom hastighet gir motoren
mer moment. Det kan være nødvendig hvis 
dørens sylinder er stram.

Tilgang til låsens innstillinger Endring av batteriinnstillinger