Home
go back
 

Slette en brukergruppe

For å slette en brukergruppe klikker du på "brukere" i toppmenyen.

Ny -bruger (1)

 


 

 

Listen over brukere og grupper åpnes, og for å slette en brukergruppe klikker du på papirkurvsymbolet lengst til høyre i listen, ved siden av gruppen du ønsker å slette.


Bruger -liste -delete -gruppe (1)

 


  

Nå vil en advarsel spørre deg om du virkelig vil slette brukergruppen.
Klikk på Ja hvis det er det du vil.

Slet -gruppe -advarsel

Nå er familien Larsen slettet.

Slette en bruker Invitere en bruker