Home
go back
 

Se loggen

En MyLock-loggbok gir deg et godt overblikk over hvem som bruker låsen.
Klikk på låsens navn på listen.

Låse -liste -klik -navn (1)

 


 


Nå åpnes et overblikk over låsen og dens forbindelser.
Her er det mulig å avbryte forbindelsen til brukere, låsegrupper eller telefoner.

Her klikker du på "Se loggen" for å se en detaljert liste over hvem som har låst og låst opp din MyLock.

Hvis du skal legge til flere brukere, låsegrupper eller telefoner, klikker du på "legg til nye forbindelser".

Låseoverblik -se -loggen

 


 

 

 

I loggen får du en detaljert oversikt over hvem som bruker din MyLock og når.

Loggen

Slette låsegruppe