Home
go back
 

Oppdater nøkkel

Når du installerer MyLock appen.MyLock-appen må oppdatere e-nøklene en gang i døgnet for å minimere risikoen for sikkerhetsbrudd. Du kan imidlertid endre oppdateringsinnstillingene på www.login.mylock.dk.

Når MyLock-appen starter blir e-nøklene oppdatert automatisk. Utløpstiden for en e-nøkkel angis i innstillingene MyLock e-nøkler når du oppretter en ny forbindelse.

Hver gang en e-nøkkel blir oppdatert gjelder det fra tidspunktet nøkkelen er hentet fra serveren og 24 timer frem i tid, med mindre det er angitt en annen oppdateringstid i de brukerdefinerte innstillingene.

Det betyr at hvis oppdateringstiden er angitt til 24 timer, og nøkkelen blir hentet den 16. April 2014 kl. 10.15, så vil den nøkkelen løpe ut den 17. April 2014 kl 10.15.
Men det er ikke et problem, en ny nøkkel kan alltids opprettes og sendes. 
Så utsettes utløpstidspunktet med 24 timer.

Tillatelsene er avhengig av rollen brukeren har i den spesifikke forbindelsen.
Noen valg vil ikke være tilgjengelige for en MyLock-bruker hvis rollen ikke har de nødvendige tillatelsene.

 

Hvornår genopfrisker du e-nøglerne?

 

 

Når oppdaterer du e-nøklene?

Få nøkkel til en ny forbindelse
La oss si at du vil ha tilgang til din nabos MyLock.
Deretter må naboen opprette en forbindelse mellom hans lås og din smarttelefon.
Han oppretter forbindelsen ved å bruke MyLock-appen eller MyLock-webAppen til å opprette en e-nøkkel til deg som han deretter sender via SMS eller e-post. Nøkkelen vil imidlertid ikke være synlig i din nøkkelring før nøkkelen er oppdatert i din MyLock-app.


Tillatelser styres av en administrator
La oss si at du ønsker å stille inn en MyLock på en bestemt måte.
Din nåværende rolle tillater ikke at du endrer innstillingene. Forbindelsens administrator kan imidlertid endre rollen din slik at du får de nødvendige tillatelsene – når du har oppdatert nøkkelen din. 

Utløpt e-nøkkel
Hvis e-nøkkelen din er utløpt (hvis det har gått over 24 timer siden nøkkelen ble oppdatert), må du få tilsendt en ny nøkkel. Kontakt administratoren.

Husk at du må være online for å oppdatere e-nøkler.

Legge til en ny lås