Home
go back
 

Inkluderingstilstand

Smarttelefon
For å etablere en forbindelse mellom smarttelefonen din og MyLock via Bluetooth 
trykker du ned og holder ned brukerknappen på din danalock til du hører 3 pipelyder.
Slipp knappen, og du hører en kort pipelyd.


Gateway
For å etablere en forbindelse mellom en gateway og MyLock via Z-wave 
trykker du ned og holder ned brukerknappen på din danalock til du hører 2 pipelyder. 
Slipp knappen, og du hører en kort pipelyd.


Nullstilling av krypteringsnøkkelen
For å nullstille din MyLock og fjerne alle nøkler fra minnet trykker du
og holder ned brukerknappen på din danalock til du hører 5 pipelyder. 
Slipp knappen, og du hører en kort pipelyd. Dette kan ikke gjøres om!


Fabrikkinnstilling
For å slette alle dine brukerdefinerte innstillinger trykker du og holder
ned brukerknappen på din danalock til du hører 10 pipelyder. 
Slipp knappen, og du hører en kort pipelyd.
Nå vil din MyLock være satt til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
Dette kan ikke angres.

Skifte av batteri Lås/lås opp med brukerknappen