Home
go back
 

Endre brukergruppe

For å endre brukergruppen klikker du på "brukere" i toppmenyen.

Ny -bruger (1)

 


 

Deretter klikker du på blyantsymbolet til høyre i listen.
Deretter vil en oversiktsside for gruppen åpnes.

Bruger -liste -rediger -gruppe (2)

 


 

Nå åpnes et overblikk over gruppen, gruppens medlemmer og alle forbindelser gruppen har.
Her er det mulig å avbryte forbindelsen til brukere, låser eller telefoner.

Hvis gruppen skal redigeres ytterligere, for eksempel hvis det skal legges til flere medlemmer til gruppen,
klikker du på "endre gruppeinnhold".

Hvis du skal legge til flere enheter, klikker du på "legg til nye forbindelser".
Gruppe -overblik

 


 

Hvis du klikker på "endre gruppeinnhold" kommer du til «opprett/endre gruppe"-siden hvor du blant annet kan legge til flere medlemmer til gruppen.
Opret -gruppe (3)

 


 

Hvis du klikker på "legg til nye forbindelser" kommer du til "forbindelser"-siden, hvor du kan forbinde låser og telefoner permanent eller tidsbegrenset til gruppen.

Forbindelser -uden -markering

Opprette brukergruppe Slette en bruker