Home
go back
 

Endring av batteriinnstillinger

I batteriinnstillingene kan du justere
når du vil motta en alarm for
batteriets minimum strømnivå.

Batteri -screen

Vær oppmerksom på at hvis mobilen din
er angitt til lydløs, vil alarmen ignoreres.

Alarm -timer -screen

Endring av låsens innstillinger Endring av Bluetooth-innstillinger