Home
go back
 

Dele nøkler med andre

For å dele en e-nøkkel med andre
må du åpne MyLock-menyen.

Dette gjør du vet å sveipe nøkkelsymbolet
fra høyre til venstre med fingeren din.

Trykk på det første av de 3 symbolene.


Swipe -frem -til -ny -lås -screen (1)
 

Nå må du ta stilling til om du vil
sende en permanent tilgang til din
lås eller en tidsbegrenset tilgang.

Hvis du ikke fyller ut de 2
datofeltene vil nøkkelen være permanent.

Hvis du angir en dato og et tidspunkt
i fra- og til-feltene, vil nøkkelen kun gjelde
i tidsperioden du ønsker.

Deretter kan du velge å sende en
nøkkelinvitasjon som SMS, e-post,
via MyLock-serveren eller via din iPhone. 

 

Del -nøgle -screen (2)

Da vil mottageren få en henvendelse
med en kobling til MyLock-serveren.