Home
go back
 

Auto unlock-innstillinger

Trykk på meny-symbolet og deretter
på knappen App-innstillinger for å
endre Auto unlock-innstillingene.

 

Menu _App -indstillinger -screen
 

Under App-innstillinger kan du velge
hvordan din Auto unlock skal fungere.

Du kan blant annet velge at låsen din
skal brukes manuelt mellom hver 
automatiske opplåsning eller at du blir
varslet hver gang Auto unlock låser opp
døren din.

 

App -indstillinger -Auto -unlock -screen

Auto unlock av/på