Home
go back
 

Logge på

Når du logger på login.mylock.dk taster du inn
brukeropplysningene du har opprettet i din MyLock-app.

Log -ind -vindue _NO (1)

Trykk på knappen Logg på. Nå ser du brukerne 
og smarttelefonene du har gitt tilgang til din MyLock.
Her kan du administrere dem detaljert.

Opprett bruker Glemt passordet?