Home
go back
 

Styr forbindelsene

Du kan koble sammen brukere, låser og smarttelefoner.
Klikk på "Forbindelser".
My Lock -home _Top -bar (1)Her ser du en liste over brukere, låser og smarttelefoner du kan styre forbindelsene mellom.
My Lock -home -forbindelser (6)

Som et eksempel vil vi nedenfor forklare hvordan du kan opprette en tilkobling mellom en bruker og en lås.
Alle tilkoblinger opprettes på samme måte. 

 


 

Når du flytter musen over listen over brukere, blir bakgrunnen rundt brukernavnet grått,
og det betyr at du kan velge denne brukeren ved å klikke i den grå boksen.

I dette eksempelet kan Peter tilkobles de forskjellige låsene og smarttelefonene.
Når du har klikket kan du se at Peter er valgt med den grønne fargen.

My Lock -home -forbindelser _peter -valgt (6)

 


 

Nå er Peter valgt, og deretter skal han kobles til en lås.
Det gjøres ved å klikke på en av låsene i listen over tilgjengelige låser.
Den er valgt når den er grønn. I dette eksempelet er Peter tilkoblet Annas dør.

My Lock -home -forbindelser _peter -valgt _Annas -dør -valgt (5)

 


 

Så snart du har opprettet aller avbrutt forbindelsene dine klikker du på en av Lagre-knappene nederst på siden.

Her kan du enten annullere dine valg eller lagre på 2 måter:

Gem -tidsb

"lagre tidsbegrenset tilgang" – her kan du velge en begrenset tidsperiode hvor en gjest eller en håndverker har tilgang til hjemmet ditt. Når du klikker på knappen blir du bedt om å ta stilling til når tilgangen til hjemmet ditt skal starte og slutte. Du vil også bli bedt om å velge når gjesten får den begrensede e-nøkkelen til hjemmet ditt.

Gem -tidsbegr -adgang _dato

Du vil også bli bedt om å bestemme hvor ofte e-nøkkelen skal oppdateres. Oppdateringen skjer automatisk i MyLock-appen når smarttelefonen er tilkoblet et nettverk. Hvis tidsrommet (her 24 timer) som er valgt for oppdateringen overskrides fordi mobilen ikke er på eller ikke finner et nettverk, vil appen oppdatere
e-nøkkelen når mobilen slås på eller det er forbindelse igjen og eieren av mobilen har oppdatert appens nøkler ved å trykke på oppdateringssymbolet i appens meny. 

Når du har lagret valgene dine vil gjesten eller håndverkeren motta en SMS eller e-post om at vedkommende kan laste ned MyLock-appen til smarttelefonen, og at en e-nøkkel vil åpne døren din på tidspunktet du har angitt.


 

Gem -ubeg

"lagre ubegrenset tilgang" – her oppretter du ubegrenset tilgang til hjemmet ditt.
Hver 24. time vil smarttelefonens e-nøkler oppdateres automatisk.

Hvis mobilen er avslått i mer enn 24 timer vil e-nøkkelen oppdateres
når mobilen kobles til et nettverk igjen og eieren av mobilen har oppdatert appens nøkler
ved å trykke på oppdateringssymbolet i appens meny. 

 

 


 

Når du har klikket på en av Lagre-knappene vil vinduet "tilkobling lagret" vises,
slik at du med sikkerhet ved at forbindelsen vil fungere.


Forbindelsen -er -gemt -pop -op

MyLock home Brukere