Home
go back
 

Avmontering av din eksisterende dørlås

Først skrur du av dørlåsens vrider – men spar på skruene!

Skru -vrideren -ud -ill

Skruene du tar ut for å fjerne vrideren skal brukes til å feste basen.

 Fastgør -basen -ill

Lås/lås opp med brukerknappen Montering av bunnplate