Home
go back
 

Endre telefongruppe

For å endre telefongruppen klikker du på "telefoner" i toppmenyen.

Telefoner -top -menubjælke

 


 

 

For å endre en telefongruppe klikker du på blyantsymbolet i listen ved siden av navnet på telefonen du vil endre. Da vil redigeringssiden for telefongruppen åpnes.

Rediger -telefongrupper

 


 

 

Oversiktssiden for telefongruppen er lik den for telefoner.  Klikk på "endre gruppeinnhold"-knappen for å endre telefongruppens innstillinger.

Telefon -gruppe -overblik

På oversiktssiden kan du fjerne forbindelsen til brukere, låser og telefongrupper. Hvis du vil legge til nye forbindelser klikker du på knappen "legg til nye forbindelser".

Avslutt med å klikke på "lagre"-knappen for å lagre endringene dine.

Endre telefon Slette telefon