Home
go back
 

Auto unlock av/på

Når Auto unlock er på skanner smarttelefonen din
automatisk etter MyLock-låser i nærheten.

Så snart smarttelefonen finner en MyLock med en
e-nøkkel som samsvarer med dem du har i appen, vil låsen
automatisk låses opp.

For å slå av Auto unlock trykker du på knappen
nederst på skjermen.


Auto -unlock -tændt -screen

OBS: Hvis du har andre tilkoblinger via Bluetooth i tid
på smarttelefonen, kan det påvirke signalet til låsen.

 


 

Trykk for å starte Auto unlock
Hvis Auto unlock-knappen har en grå sirkel midt på knappen
betyr det at Auto unlock-funksjonen er avslått.
Trykk på knappen for å slå den på.


Auto -unlock -slukket -screen

Auto -unlock -tændt -screen

 

Auto unlock-innstillinger